Finalmente vs alla fine

Dziś o często popełnianym błędzie. Wyrazy finalmente (wreszcie, nareszcie) i alla fine (w końcu), nawet jeśli może się wydawać, że brzmią podobnie i w słownikach czasem są podawane jako synonimy, są używane w innych kontekstach.

Finalmente określa nasze zadowolenie z powodu zrealizowania czegoś, na co długo czekaliśmy.

Powiemy:

Wyraz ten może też występować samodzielnie: Ho passato l’esame! Finalmente! – Zdałem egzamin! Nareszcie!

Uwaga!

Uwaga: wyraz ten nie występuje w negatywnych konotacjach. Na ogół nie możemy powiedzieć: Finalmente la macchina si è rotta. (NO!) Nareszcie samochód się zepsuł (chyba, że naprawdę czekaliśmy, aby się zepsuł, żeby na przykład zakupić nowy, tylko wtedy moglibyśmy użyć finalmente, bo bylibyśmy zadowoleni). Poprawnym wyrażeniem tutaj byłby właśnie wyraz ALLA FINE, czyli w końcu:

Alla fine la macchina si è rotta: w końcu samochód się zepsuł.

Wyraz alla fine może mieć wydźwięk albo neutralny albo negatywny.

Inny przykłady:

Mamma: Francesco, hai finito i compiti? (odrobiłeś pracę domową?)
Francesco : Sì..
Mamma : Finalmente…!!

– nareszcie! wyraża zadowolenie, jeśli mama powiedziałaby ALLA FINE CI SEI RIUSCITO (w końcu ci się udało) – miałoby to wydźwięk albo negatywny (bardzo długo robiłeś tę pracę domową, za długo!) albo neutralny (mama nie wyraża emocji tak jak w przypadku, gdy został użyty wyraz finalmente)

Alla fine ma też drugie znaczenie:

alla fine: na koniec, na samym końcu np.
alla fine [del film] si scopre che lui era colpevole: na końcu filmu odkrywa się, że on był winny.

Uwaga!

Wyraz alla fine w przeciwieństwie do finalmente nigdy nie występuje samodzielnie.

Spero che tutto sia chiaro, Vi saluto, finalmente abbiamo il fine settimana 🙂

Artykuły na ten temat

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *